Baggeren & Groenvoorziening

 

Backoffice De Heer Land en Water

Energiebeleidsverklaring

De zorg voor het milieu vormt, een belangrijk speerpunt voor de uitvoering van ons beleid. De Heer land en water hecht dan
ook grote waarde aan verbetering van de duurzaamheid van de dienstverlening en wil dit graag aantonen door middel van het
CO2-Prestatieladder certificaat. Dit is op zowel strategisch alsook op operationeel niveau bij de Heer land en water zichtbaar.

Op strategisch niveau door:

  1. Het verder ontwikkelen van onze milieuverantwoorde dienstverleningsprocessen.
  2. Bijdragen aan een duurzame ontwikkeling door passende product- en productieontwikkeling en materieelgebruik.
  3. Het recyclen en hergebruik van onze afvalstromen bevorderen.

Op operationeel niveau door:

  1. Zorgen dat deze beleidsverklaring inzichtelijk is voor elke medewerker.
  2. De medewerkers te motiveren om nog milieu- en energiebewust  te werken.
  3. De milieu- en energieprestaties meten en tweemaal per jaar de voortgang rapporteren
  4. Streven naar continue verbetering, waarbij het voldoen aan de wet- en regelgeving in het kader van een veilige en milieuverantwoorde bedrijfsvoering het uitgangspunt is.

Het energiebeleid bij De Heer land en water:
De Heer land en water voert zelf het energiebeleid uit. En heeft de doelstelling geformuleerd tot 2015 relatief gezien de CO2 emissies met 7% te reduceren. Ook zal tot 2015 de mogelijkheid worden onderzocht of er alternatieve brandstoffen voor het materieel of de voertuigen gebruikt kunnen worden. als referentiejaar voor deze doelstellingen zal 2011 gebruikt worden. Namens de directie is er een KAM coördinator aangesteld om de beleidsuitvoering te borgen en te bewaken. De IMS manager meet, middels periodiek rapportage de voortgang op de gemaakte afspraken over energiereductie. De afspraken staan omschreven in het energiebeleid en energiemanagementprogramma. Ook neemt het bedrijf actief deel aan het keteninitiatief “Reductie van brandstofverbruik en emissie op de bouwplaats”in samenwerking met een aantal gerenommeerde partijen binnen de branche zoals Cumela, BMWT, en TNO.

        

A de Heer

Juni 2013

 Naam
CO2 certificaat tot 04-04-2015.pdfCO2 certificaat tot 04-04-2015.pdf
CO2_Footprint_2011.pdfCO2_Footprint_2011.pdf
CO2_Footprint_2012.pdfCO2_Footprint_2012.pdf
2503 Comunicatie en Actieplan CO2 prestatieladder.pdf2503 Comunicatie en Actieplan CO2 prestatieladder.pdf
debug: