Baggeren & Groenvoorziening

 

Backoffice De Heer Land en Water

Certificering

Kwaliteit, Arbo, Veiligheid en Milieu
Kwaliteit, Arbo, Veiligheid en Milieu zijn in toenemende mate belangrijke onderwerpen in ons bedrijf zodat ons bedrijf VCA** 2008/05 en ISO 9001/ 2008 gecertificeerd is.
Aangezien de Heer land en water dit serieus neemt heeft het bedrijf binnen de organisatie een “IMS-manager” (Integraal Management Systeem) ingezet. Deze IMS-manager houdt toezicht op alle kwaliteits-, arbo-, veiligheids en milieuaspecten met betrekking tot personeel, werkzaamheden, processen en materieel. Deze staan beschreven in het Handboek IMS waarbij iedere werknemer betrokken is.

 

ISO 9001:2008
Met dit certificaat is de kwaliteitsnorm gewaarborgd voor de totale uitvoering van Groenvoorzieningen en Baggerwerken.

Dit certificaat is op 19 september 2005 door BVQI aan de Heer land en water verleend.

 

 

 

 

VCA** 2008/05
VCA staat voor veiligheid Checklist Aannemers. Het bedrijf wordt gecontroleerd op het feit of het beschikt over een veiligheidsbeheerssysteem en dit ook kan aantonen. Het VCA** heeft betrekking op bedrijven met 35 werknemers of meer en op hoofdaannemers.
Dit certificaat op het gebied van Groenvoorzieningen en Baggerwerken is op 20 september 2005 door BVQI aan de Heer land en water verleend.
Ons bedrijf was reeds sinds 1998 reeds gecertificeerd conform VCA*, maar door onze groei was dit certificaat niet meer toereikend, zodat we in 2005 zijn overgegaan naar VCA**.
 
 

BRL SIKB 7000: Protocol 7003
Met dit certificaat is de kwaliteitsnorm gewaarborgd voor de uitvoering van waterbodemsaneringen. Door het bevoegd gezag is de Heer land en water ook erkend als bodemintermediairs en staat vermeld op de lijst van erkende bodemintermediairs. 

 

 

 

Groenkeur
Met dit certificaat is de kwaliteitsnorm gewaarborgd voor de uitvoering van werkzaamheden in de groenvoorziening.

 

 

 

 

NIWO
Voor bedrijven die zich in Nederland bezighouden met het inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van bedrijfsafvalstoffen is vermelding op een landelijke lijst verplicht. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om vervoer van afvalstoffen over de weg, per spoor of over het water.

Vermelding vindt plaats als het bedrijf aan drie criteria voldoet, nl:
- betrouwbaarheid
- kredietwaardigheid
- vakbekwaamheid

Aangezien de Heer land en water actief is in het inzamelen, vervoeren, verhandelen of bemiddelen van baggerspecie staat ons bedrijf sinds 2005 vermeld op de VHIB-lijst.

 

CUMELA
CUMELA Nederland is de Brancheorganistatie voor ondernemers in Cultuurtechnische werken en Grondverzet, Meststoffendistributie en Loonwerk in de Agrarische sector in Nederland. Binnen de sector zijn meer dan 20.000 mensen werkzaam. Bij de vereniging zijn ruim 1500 bedrijven aangesloten.
Voor haar leden neemt CUMELA Nederland de volgende zaken voor haar rekening: krachtig en helder de belangen verdedigen, actief deelnemen aan het overleg met de nationale en Europese overheid en specifieke kennis beschikbaar stellen en individuele begeleiding bieden bij vragen in de bedrijfsvoering.

Vanwege de branchegerichte aanpak van Cumela is A. de Heer Aannemings- en Loonbedrijf B.V. ook aangesloten bij deze organisatie.

ENERGIE- EN CO2-EMISSIEBELEID
De Heer land en water heeft de doelstelling geformuleerd tot 2015 relatief gezien de CO2 emissies met 7% te reduceren.
Ook zal tot 2015 de mogelijkheid worden onderzocht of er alternatieve brandstoffen voor het materieel of de voertuigen gebruikt kunnen worden. Als referentiejaar voor deze doelstellingen zal 2010 gebruikt worden.

debug: